This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: The 'manage_pages' permission must be granted before impersonating a user's page.
Type: OAuthException
Code: 190
Click here to Troubleshoot.
 

KoCheck – בקרת שכר

הצפת טעויות במערכת השכר

איתור הפרשים וטעויות במשכורות בלחיצת כפתור

מערכת KoCheck הינה מערכת ידידותית וחדשנית המיועדת לחשבי השכר, גזברים, מבקרים, סמנכ”לי כספים, מנכ”לים וכדומה, העוסקים בהפקת המשכורות ובדיקתן לאורך שעות ארוכות.

לאחר הפקת טיוטות התלושים, המערכת מעבדת אוטומטית את מרכיבי השכר השונים ומספקת בקרה חיצונית ומקיפה – ניתן להפיק מגוון דו”חות בלחיצת כפתור, לזהות הפרשים, חריגות וטעויות ולנתח את הגורמים להם.

זיהוי אוטומטי של הגורמים להפרשים על-ידי הצגת נתוני סמלים חריגים

הצגת סמלים קבועים, על-פי הצורך, או סמלים בעלי הפרשים בלבד

הפקת דו''ח לכל העובדים או על פי רכיבי שכר קיימים וחסרים

הפקת דו''ח לכל העובדים או לבעלי נטו מינימאלי מוגדר או נטו שלילי בלבד

הורדת דו''חות באופן מיידי, או שליחתם לדוא''ל לצורך העברה או בדיקה עתידית

קליטת טיוטות חוזרת וכן קליטה של תלושי השכר הסופיים, באופן עצמאי

יצירת והגדרת מבנה דו''חות חדשים בקלות ובמהירות, ללא תוספת תשלום

מערכת בענן בתשלום חודשי מינימאלי

הצפת פערים באופן אוטומטי

המערכת היחידה שמבקרת את כלל מערכות השכר במשק

קליטת תלושי שכר ועיבוד אוטומטי של נתוני סמלים חדשים ללא התערבות המשתמש

ניתוח הפרשים בברוטו, נטו ונטו שלילי וכן בסמלים השונים

ניתוח רכיבי שכר והפרשים ברמה מחלקתית וברמת הארגון כולו

ניתוח סמלים מתנגשים, סמלי חובה ועוד

נטרול סמלים ובקרת הברוטו המנוטרל והפרשים בו

מיון רשימת העובדים על-פי גודל החריגה, לזיהוי קל של החריגות המשמעותיות

הוספת הערות מעקב לעובד והצגתן אוטומטית בדו''חות הבאים

שמירה של דו''חות שהופקו ותיעוד מלא של תהליך בקרת השכר

בקרה חיצונית של מערכות השכר ללא תלות בתוכנת השכר

איך זה עובד?

ברוטו, נטו ונטו בבנק

הפרשים ברכיבי שכר

נטרול רכיבי שכר

נטו שלילי

רכיבי שכר מתנגשים ו/או חסרים

הערות מעקב

תיעוד מלא

התחברות למערכת

טעינת התלושים

בקרה והפקת דו''חות בלחיצת כפתור

יתרונות

בקרה חיצונית בלתי תלויה, מדויקת, מלאה ומהימנה

תפעול קל וגמישות מקסימאלית בניתוח הנתונים

הפקת דו''חות בפורמט Excel

בדיקת התלושים ''האמיתיים'' לאחר קליטתם כ-PDF (ולא raw data)

זיהוי משתמש מאובטח, על ידי שם משתמש וסיסמא אישית

מערכת אינטרנטית המתאימה לכלל הדפדפנים המוכרים הקיימם בשוק (אין צורך בהתקנה)

תמיכה בתלושים של כל לשכות השירות (חילן, מל''ם, אוטומציה ועוד)

חסכון משמעותי בזמן

יצירת קשר

דילוג לתוכן