הסבת מסכים – Facelift


בתהליך זה, בשלב ראשון מתבצע מיפוי של כל סוגי הפקדים במסכי התצוגה.

לאחר מכן, אנו נפתח קומפננטת סטנדרטים ובה יוגדרו המודלים התואמים ולכל מודל יינתנו התכונות הרלוונטיות.

המפרט מתייחס למסכי On-Line בלבד ולא למבני פלט.

 

תהליך זה יתבצע מול הלקוח ובניית ההגדרות תהיה משותפת.

לאחר סיום שלב בניית ההגדרות קופל ראם תבצע הסבה של מספר מסכים לדוגמה - מסכים אלו יועברו לאישור הלקוח, ורק לאחר אישור סופי של הלקוח לתוצרים, התהליך יורץ על כל היישומים.

בסיום התהליך כל פקד במסך יהיה מקושר למודל מתאים.

מכאן ואילך הלקוח יוכל לבצע שינויים ברמת המודלים בקומפוננטה ושינויים אלו ישפיעו על כלל היישומים.

 

מודלים לדוגמה


 • מסך

 • פקד מסוג קו, פקד מסוג מלבן, פקד מסוג קבוצה

 • שדות עדכון מפוזרים (שדות שאינם מקושרים לטבלה)

 • שדות עדכון בטבלה

 • שדות פלט מפוזרים (שדות שאינם מקושרים לטבלה)

 • שדות פלט בטבלה

 • כותרת שדה, כותרת כללית במסך

 • טבלאות, עמודה בטבלה

 

טיפול בכפתורים


 • הפיכת הכפתור לכפתור עם תמונה

 • איתור השדה המקושר לכפתור

 • החלפת ה-"הצב" בשדה על ידי הגדרת שם לוגי ושם קובץ של קובץ התמונה בשדה המקושר לכפתור (ע"פ טבלת Excel שתכיל שם כפתור ושם קובץ)

 • טבלת אקסל בסיסית המכילה את כל ה-"הצבים" הקיימים עבור כפתורים תתקבל מקופל ראם

 • ועוד