הסבות ל-uniPaaS

 

חברת קופל ראם מבצעת הסבת מערכות מגרסא 5.6, 7, 8 ו- 9 לגרסא uniPaaS - חלקה בצורה אוטומטית על-ידי כלים שפותחו במיוחד למטרה זו וחלקה בהשלמה ידנית. הסבת המערכות מתבצעת AS IS.

 

הפעולות המבוצעות בהסבה לגרסת eDevloper 9.4


 • טיפול בפניות ישירות למערכת ההפעלה יושם בשם לוגי.

 • ·יצוא פנימי של המערכת ממג'יק בגרסא DOS.

 •  יבוא המערכת למג'יק בגרסת ה-(Windows (9.4.

 •  קליטה למנגנון אוטומטי של קופל ראם.

 • עיצוב המסכים יישאר כפי שקיים בגרסא המקורית ללא שימוש בסטנדרטים (GUI).

 • רזולוציות המסך תהיה 800X600 נקודות.

 • הפיכת פקודת 'ודא תקינות' לתיבת דיאלוג סטנדרטית ב – Windows .

 • ההסבה ל- WINDOWS כוללת את אפליקציית המג'יק בלבד ואינה כוללת הסבה של תוכנות חיצוניות כגון: תוכנת כיווץ , VIEWER וכיו"ב.

 • הכנת תוכניות להסבת נתוני הקבצים מייצוג ASCII/VISUAL לייצוג ANSI/LOGICAL.

 • בדיקת קבצים ותוכנית ע"י ה - CHECKER של מג'יק (F8).

 • טיפול בגופנים וצבעים - בהסבה מגרסא 5 ל-9 או 10, יש לשנות את הגדרות הצבעים, כך שהצבעים עד מספר 100 לא יהיו בשימוש. אנו נבצע את ההתאמות הנדרשות בכל המסכים והנוסחאות, כך שהצבעים והגופנים כולם יקודמו ב-100, כלומר צבע שהיה 17 יהפוך להיות 117. נבצע כמובן גם את השינויים בהתאמה בקבצי הצבעים, הגופנים והיישום עצמו.

 • טיפול בשגיאות של סוגי נתונים - בגרסא 5, היו מצבים בהם שדות מקומיים או אמיתיים מסוג מסוים, היו משויכים לסוג נתון מסוג אחר. שגיאה זו נבעה כתוצאה מייצוא ויבוא בין יישומים עם סוגי נתונים שונים (למשל שדה שהוא נומרי, המשויך לסוג נתון שהוא מחרוזתי). גרסאות 7, ו-8 התייחסו לשגיאה זו בסובלנות. גרסא 10 סובלנית פחות. אנו נדאג לאתר שדות אלו ולנתק את הקשר בינם לבין הסוג נתון, ובכך לשמר את ההתנהגות אשר הייתה קיימת בגרסא 5, גם בגרסא 10.

 • טיפול בקלטים ופלטים לקבצי אסקי - גרסא 9 ו-10 של מג'יק עובדת בפורמט הנקרא ANSI. הגרסאות הקודמות של מג'יק עבדו בפורמט הנקרא OEM. כתוצאה משינוי זה, יש לוודא את תקינותם של כל הממשקים של היישומים המוסבים, אשר מתבצעים דרך קבצי אסקי ולהתאים את הגדרות הפלט(Ctrl I  -> Ctrl P) כך שיוציאו את הפלט הרצוי. אנו נדאג להפיק דוח אשר מפרט את כל המקומות ביישום בהן ישנו פלט כדי להקל בבדיקות לאחר ההסבה.

 • סימון פרמטרים בתוכניות - בגרסא 9 ו-10 של מג'יק ניתן להגדיר שדות מקומיים כשדות פרמטר. כאשר מבצעים הגדרה זו, בכל קריאה לתוכנית ניתן לראות אילו פרמטרים יש לשלוח אליה. בנוסף, ניתן לוודא שגיאות של שליחת שדה מחרוזתי לשדה נומרי וכו'. אנו נבצע סימון אוטומטי של שדות מקומיים אשר היוו בגרסא 5, פרמטרים, כפרמטרים, ובכך נאפשר המשך פיתוח קל יותר בגרסא 9 ו-10.

 • רשימת תוכניות שאינן פעילות - אנו נדאג להפיק דוח אשר מפרט את כל התוכניות אשר אינם בשימוש בכל אחד מהיישומים כך שתוכלו להסירם ולא לתחזקם.הסבת מערכת eDeveloper לגרסא uniPaaS באופן מלא, כולל טיפול ברשומה ראשי

בגרסת uniPaaS של מג'יק, סביבת העבודה עוברת לתצורת העבודה הסטנדרטית והמקובלת בעולם שפות הפיתוח, Events & Handlers, בהתאם לסטנדרים המקובלים בעולם.

עד היום אנחנו כמפתחים מימשנו קטעי לוגיקה ברמה לוגית שנקראה "רשומה ראשי" – בגרסת uniPaaS רמה לוגית זו אינה קיימת (ובצדק, מאחר שאין הגיון בכך שסדר שליפת השדות מבסיס הנתונים ישפיע על סדר זרימת המסך של המשתמש) ולכן יש צורך להעביר את אותם קטעי לוגיקה מרמת השדות במשימה לרמת הפקדים.

הפיתוחים החדשים של המוצר מחייבים ביטול של רמה לוגית זו. לדוגמה, עבודה עם פקד תת-מבנה (SubForm) מחייבת שרמה זו לא תהייה קיימת במשימה. בנוסף, אם רוצים שבעתיד המערכת המוסבת תהייה תואמת לתצורת RIA חייבים להעביר את כל המערכת לתצורת Events & Handlers – בתכניות RIA לא ניתן לעבוד כלל בצורה שונה.

 

להלן מס' נושאים בהם יש לטפל על-מנת למנוע שינוי התנהגות:


 • כיוון זרימת האפליקציה, למניעת שינויי התנהגות

 • Double call issue: קריאה לחלונות בחירה במודלים ולוגיקת התוכניות

 • לוגיקה ב-RM שממוקת לפני השדה הראשון - כאשר השדה אינו "parkable", הלוגיקה לא תמיד מתבצעת

 • התנהגות תכנית בחירה - ניתוק ה- "Select Program" מהפקד

 • כפתורים המקושרים לאירוע "Zoom"

 • קריאות לתת משימה כאשר כאשר כמה קריאות מיושומת במצב "מהיר" (לחיצת עכבר)

 • התנהגות בכניסה למסך בן במצב "מהיר"

 • "Startup position" של מסכי בן

 • פקדים להם תכנית בחירה ו-"Call Prog" לפני או אחרי בלוגיקת ה-RM

 • פרמטרים ב-INI הרלוונטיים לסביבת uniPaaS

 • Level Function (שינויי ל- MainLevel במקומות בהם נדרש לעשות זאת)

 • שינוי במיפוי המקשים

 • שדות קלט ויזואליים שאינם נתמכים ב-uniPaaS