מערכת האפיון SPEC:

 

מערכת האפיון SPEC שפיתחה קופל ראם מיועדת לתמיכה בתהליכי אפיון מפורט.

המערכת נולדה מתוך צורך אמיתי לקצר את זמן האפיון הדרוש בניתוח מערכת, לחסוך בשעות תכנות, לניהול ויצירת סטנדרט אפיון בארגון, להעלות את רמת המקצוענות והביקורת אחר הביצוע ולתת תוצרים בזמן הקצר ביותר בהשקעה הנמוכה ביותר . 

המערכת שמישה ונגישה לטווח רחב של משתמשים (מנתח מערכות, מחלקת פיתוח,  מחלקת QC / QA, לקוח).מערכת האפיון מכילה 4 מודולים עיקריים:


 • מבנה נתונים.

 • אפיונים / תהליכים.

 • מאגר הערות וניסוחים קבועים.

 • יצירת מסמכי אפיון.המערכת יכולה לחסוך כ- 40% מהזמן הידוע כיום!מבנה הנתונים:

המערכת מאפשרת בנייה נוחה וקלה של בסיס נתונים (בחלקו נעשה אוטומטית !) המכיל:


 • סוגי נתונים – בניית מאגר נתונים, כאשר ניתן לעדכן עבור כל סוג נתון את שמו, תיאורו במסך, סוגו (מחרוזת/נומרי/לוגי וכו') ותמונתו (מחרוזת באורך 20 תווים).

 • טבלאות.

 • שדות בטבלאות – באמצעות בחירה של שדות מתוך מאגר סוגי הנתונים מתאפשרת יצירת השדות בטבלאות. 

 • מפתחות לטבלאות<

 • קשרים בין הטבלאות.

המערכת מכילה אשפים אשר משלבים בינה מלאכותית ועוזרים בהגדרת הקשרים בין הטבלאות. בעת יצירת הקשרים בין הטבלאות המערכת מאפשרת למשתמש להיעזר ביכולת הקישור האוטומטיים. 

המערכת מציגה למשתמש טבלאות אליהן ניתן לקשר את הטבלה אליה הוא מבצע קשרים וכן מבצעת את הקישורים על סמך מפתחות ושדות זהים הקיימים בשתי הטבלאות . 

המערכת כוללת אפשרות הגדרת חוקיות ברמת מבנה הנתונים אשר תורש לכל התהליכים הרלוונטיים. לדוגמא, ניתן להגדיר ששדה תעודת זהות מחייב בדיקת ספרת ביקורת בתהליכים בהם הוא מופיע כשדה קלט. הגדרה זו תגרום לכך שבכל תהליך אשר משתמש בשדה זה תופיע הבדיקה.אפיונים:

אפיון מערכת מורכב מניתוח תהליכים רבים ושונים במהותם. המערכת נותנת מענה לכל סוגי האפיונים, מאפיון של מסכים, דוחות ועד אפיון תוכניות פנימיות ותפריטים במערכת.

במערכת ניתן להגדיר חלוקה אינסופית של תהליכים ותת תהליכים.

התהליכים מבוססים על מבנה הנתונים של הפרויקט.

המאפיין מנווט במבנה הנתונים של הפרויקט המוצג באמצעות עץ ומאפשר ניווט נוח וקל, תוך בחירת טבלאות ושדות מטבלאות אשר בשימושו במסגרת האפיון. יכולת זו מאפשרת למאפיין לוודא כי בחירת הטבלאות והשדות נעשתה תוך שמירה על חוקיות מבנה הנתונים תוך נוחות וקלות ביצוע.

ניתן לעשות שימוש בהערות מורשות מרמת השדה/ סוג הנתון, או הערות קבועות אחרות לפי בחירה. הורשת ההערות מאפשרת ניהול ניסוחן ובעת הצורך בשינוי, השינוי נעשה במקום אחד ומורש לכל האפיונים אשר משתמשים בו.

כאשר המשתמש כותב ניסוחים בתהליך, הניסוחים מורכבים מ:


 • מלל חופשי

 • הפנייה לשדות

 • הפנייה לטבלאות

 • הפנייה לתהליכים

הפנייה להודעות אזהרה ושגיאה - המערכת שומרת ברקע הפניות לאותם רכיבים ולא את המלל עצמו, כך שכאשר נעשה שינוי במבנה הנתונים לדוגמא, הוא בא לידי ביטוי אוטומטית בכל התהליכים אשר השתמשו בו.

המערכת  מבצעת חלוקה אוטומטית לסעיפים תוך שמירת ההקשר המתאים, כלומר אם בהסבר כל שהוא ישנה הפנייה לשדה 3 או לסעיף ב.1. וחל שינוי במבנה המסמך, הניסוח ישתנה באופן אוטומטי ובהתאמה, כלומר ההפניה לשדה 3 תתעדכן ל 5 והסעיף ב.1. לסעיף ב.3.המערכת מפיקה באופן אוטומטי, עבור כל תהליך, שרטוט ERD אשר מפרט את הטבלאות אשר בשימוש בתהליך והקשרים ביניהן, כולל הסבר מפורט של מבנה הקשרים.

המערכת מפיקה באופן אוטומטי עבור כל תהליך, פירוט התהליכים אשר בהם נעשה שימוש בתהליך הנוכחי או נקראים על ידו, לדוגמא, אפיון המתאר מסך בחירת עובדים הנקרא ממספר מקומות במערכת, עבור אפיון זה תפיק המערכת את רשימת שמות כל האפיונים אשר בהם צוין כי תעשה פנייה לתהליך בחירת עובד.

ניהול גרסאות – לכל תהליך אפיון ניתן לשמור גרסאות בשלביו השונים, ולהדפיס אפיון המציין את השינויים בגרסא הנוכחית ביחס לכל אחת מהגרסאות השמורות והשלכות השינוי.ניסוחים קבועים:

המערכת מאפשרת להגדיר ניסוחים קבועים ברמת האפיון אשר יוכלו להיבחר על ידי המאפיין בכל תהליך אותו הוא מאפיין. כל שינוי בניסוחים הללו יורש לכל התהליכים אשר משתמשים בו. וקיימת אפשרות לאיתור אותם תהליכים המשתמשים בניסוח קבוע זה או אחר. אפשרות זו מקנה למערכת אפשרויות תיעוד ושמירת אפיונים הסטורים.יצירת מסמכי אפיון:

המערכת מאפשר להכין לכל פרויקט אפיון מספר מסמכי אפיון אשר מכילים כל שילוב רצוי של תהליכים. יצירת מסמך האפיון מתבצעת באמצעות בחירה של אפיונים, ניהול סדר הצגתם וכדומה. מודול זה מאפשר גמישות לשינויים, אפשרות להפקת מסמכי אפיון חלקיים, של מודול אחד או יותר. 

עבור כל מסמך אפיון ניתן לבחור את גרסת התהליך אותה רוצים לכלול במסמך.יתרונות בולטים נוספים של המערכת:


 • המערכת מאפשר בניית מבנה הנתונים על בסיס מבנה הנתונים אשר הוגדר באפיון באופן אוטומטי.

 • עבור כל תהליך המערכת מאפשרת להדפיס אפיון עם נתונים נוספים עבור המתכנת (כגון שם השדות בבסיס הנתונים).

 • עבור כל תהליך המערכת מאפשר חילול אוטומטי של שאילתת SQL המיוצגת בו.

 • איתור השלכות.

 • המערכת כוללת מחולל SCRIPTS ומשפטי SQL לטובת הקמת בסיס הנתונים.

 • עקביות – השימוש השיטתי הקבוע והיציב בבסיס הנתונים והשימוש בהורשה מאפשרים למערכת עקביות.

 • אפשרות בחינת השלכות - המערכת מאפשרת בדיקת השפעות הנובעות משינוי. המערכת מאפשרת עבור כל סוג נתון, שדה, טבלה, תהליך והערה קבועה, בחינת השלכות. כלומר לפי דרישה המערכת מציגה את כל התהליכים בהם ישנה התייחסות לשדות אלו, ומציינת עד רמת השורה באפיון

 • לפני ביצוע שינוי כלשהו במערכת ניתן באמצעות לחיצת כפתור להציג את כל התהליכים שיושפעו משינוי זה תוך אפשרות למעבר קל וסדרתי בין האפיונים עליהם ישפיע השינוי. 

 • המערכת פותחה תוך שימת דגש על ממשק משתמש נח, מהיר ויעיל ובעלת רמה גבוהה של הנדסת אנוש. כמו כן, נעשה שימוש בשיטות ניווט ואיתור אלמנטים קל תוך מתן מירב אפשרויות הבחירה וצורות ההזנה.

 

מסמך אפיון לדוגמא