Dot.Net

 

מתכנתי קופל ראם מתמחים בשילוב טכנולוגיית Dot.Net וסביבת Magic uniPaaS.

 

צוות הפיתוח מיומן בפיתוח מונחה עצמים (OO) ובמתודולוגיית פיתוח מונחה בדיקות (TDD), על-מנת להבטיח פיתוח מוצר ביעילות ובאיכות הגבוהה ביותר. בתחום ה-Web, לצוות ניסיון רב בעולמות ASP.Net וה- WinForms.

 

יכולות הצוות מאפשרות שילוב תועלות משני העולמות. יכולת זו מאפשרת לבית התוכנה גמישות לבחור את הכלי הנכון בהתאם למשימה או לדרישת הלקוח וצרכיו.